Warunki zwrotu

1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru bez konieczności podawania powodów, składając stosowne „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość” w formie pisemnej i wysłanie go wypełnionego wraz ze zwracanym towarem na adres firmy:

HA-RA Gałdyś S.J.
43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Nadbrzeżna 12

Mogą Państwo skorzystać z naszego wzoru formularza odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży (wysyłamy mailem).

2. Zwrot, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru w stanie nienaruszonym, który nie nosi śladów użytkowania. Towar winien mieć przytwierdzone metki firmowe, a w szczególności metkę firmową kartonową. Towar należy odesłać wraz z załączonym dokumentem zakupu. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Nie przyjmujemy przesyłek ze zwracanym towarem za pobraniem.

3 Klient ma 14 dni na odesłanie towaru po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży.
Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odbioru zwracanego towaru zwróci kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem sytuacji, kiedy klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego. W takim przypadku Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zwrot płatności dokonujemy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie.