Polityka prywatności

 1. Wstęp

HA-RA Gałdyś s.j. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Nadbrzeżnej 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000274790, posiadająca REGON 070447258 oraz NIP 547-02-94-740, będąca administratorem danych osobowych oraz informacji dotyczących użytkowników sklepu internetowego TABOO przywiązuje wagę i dokłada wszelkich starań do bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych w zgodzie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 1. Cel przetwarzania danych

HA-RA Gałdyś s.j. przetwarza dane osobowe użytkowników w celu prawidłowego wykonywania zawartych umów w sklepie on-line TABOO poprzez stronę www.moda-taboo.com w zakresie:

 • zarejestrowania w sklepie
 • zawarcia umowy
 • dokonania płatności
 • dostarczenia towaru
 • zapewnienia dostępu klientom do wszystkich uprawnień konsumenckich z tytułu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014r. , 2014 poz. 827).

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są za ich zgodą, wyrażoną w procesie rejestracji oraz potwierdzania dokonywanej transakcji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak jej brak uniemożliwia dokonywanie zakupów w sklepie on-line.

 1. Zakres przetwarzanych danych

Zakres przetwarzanych danych:

 • Rejestracja: imię i nazwisko, adres e-mail
 • Zakupy: imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail
 • Zwroty, reklamacje: imię i nazwisko, numer rachunku bankowego
 1. Prawa użytkownika w zakresie przetwarzania danych

 Użytkownik sklepu internetowego ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych bez podawania przyczyny. Żądanie to może dotyczyć wybranego zakresu danych bądź danych w całości.

Użytkownik może również zażądać usunięcia swoich danych bez podania przyczyny. Usunięcie danych spowoduje równocześnie usunięcie założonego konta użytkownika sklepu.

Użytkownik ma prawo wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu swoich danych osobowych w całości lub w określonym celu oraz czasowo.

Użytkownik może zażądać poprawienia lub sprostowania swoich danych osobowych.

Użytkownik ma prawo do informacji o zakresie przetwarzania swoich danych osobowych.

Obowiązkiem administratora danych jest poinformowania użytkownika w terminie 30 dni o podjętych działaniach zgodnie z jego żądaniami.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników są przechowywane do usunięcia konta użytkownika. W systemach administratora pozostaną dane archiwalne o zawartych transakcjach, które są niezbędne do realizacji obowiązków sprzedającego z tytułu Ustawy o prawach konsumenta oraz wymogami przepisów prawa.

 1. Dane kontaktowe do spraw związanych z polityką prywatności

Mailowo: sklep@moda-taboo.com

Telefonicznie: 667992518

Listownie: HA-RA Gałdyś s.j., ul. Nadbrzeżna 12, 43-300 Bielsko-Biała

Formularzem kontaktowym: www.moda-taboo.com

 1. Powierzenie przetwarzania danych

HA-RA Gałdyś s.j. może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z firmą w zakresie, który jest niezbędny do realizacji transakcji i dotyczy dostawy towaru oraz płatności.

Są to:

 • Dostawy: GLS B.V.
 • Płatności: GLS B.V.

Dotpay Sp. z o.o.

Poza celami wskazanymi powyżej dane te nie będą w żaden sposób udostępniane innym podmiotom i osobom, w szczególności w celu przesyłania materiałów marketingowych i ofert handlowych.